Společnost AZ RedLine s.r.o. je ryze českou soukromou společností, která byla založena již v roce 1991 pod původním jménem A-Z interiér, spol. s r. o. Od svého založení se zabýváme především problematikou navrhování a realizace interiéru.
          Jsme velmi potěšeni Vaším zájmem o tuto prezentaci, kterou jsme připravili pro společnosti, firmy i jednotlivce, kteří mají nějaký problém se zajištěním, úpravou nebo vybavením interiérů. My se touto problematikou profesionálně zabýváme dlouhodobě a za tu dobu jsme posbírali velké množství profesních i organizačních zkušeností. Proto jsme schopni rychle a často jednoduše vyřešit většinu požadavků našich zákazníků.
          Záměrem naší společnosti je poskytnout zákazníkům co nejširší nabídku služeb souvisejících s touto problematikou. Interiér v současné době odráží i nový pohled na jeho řešení, které odpovídá novému a modernímu stylu života. Neustále se zvyšují nároky na jeho účelnost a efektivnost, stupňují se požadavky na zdravotní nezávadnost, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Stále více se při navrhování interiérových úprav uplatňuje požadavek na design a originální architektonické řešení.
          Interiér už zdaleka není pouze nábytkové vybavení, ale je to celý komplex vzájemně provázaných součástí. Nesmíme zapomínat ani na prostor jako takový, na jeho koncepci a dispozici.
          
          Stejně důležitá je i otázka informačních technologií a kancelářské či jiné techniky, kterou je třeba včas a s výhledem promyslet a zahrnout do plánované koncepce interiéru. Vhodně přizpůsobená prostorová dispozice a její technické řešení musí umožňovat snadné rozšíření či úpravy této techniky, aniž by docházelo k provizorním a často i necitlivým zásahům do hotového interiéru.
          Neméně důležitá, i když často opomíjená, je volba různých interiérových doplňků, vhodného osvětlení, barevného řešení, otázky ergonomie a jiné. Správně navržené a realizované úpravy interiéru jsou velmi často podmínkou pro dosažení podnikatelského záměru.
          Obsáhnout celý rozsah této problematiky je dnes již téměř nad možnosti jednotlivců. Z tohoto důvodu společnost AZ RedLine při řešení svých zakázek vychází nejen z odborných znalostí, ale především i z praktických zkušeností pracovníků, kteří zakázku realizují. V případě potřeby úzce specializovaných odborných profesí spolupracujeme s řadou špičkových externích specialistů.
          Řešíme kompletní problematiku interiérových úprav, a to ať již pouhou formou technické pomoci, zpracováním potřebné studie či projektové dokumentace, nebo až po vlastní realizaci navržených úprav, případně jejich další servisní údržbu.
VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU:
 
Najdete nás na Facebooku


  2010 © AZ RedLine s.r.o. Telefon: +420 777 349 567 Elektronická pošta: info@az-redline.cz