Vždy se snažíme o maximální přístup a stoprocentní nasazení bez ohledu na rozsah zakázky, kterou po nás zákazník požaduje. Při zpracování nabídky se naše společnost snaží vždy v maximální možné míře respektovat přání, potřeby a požadavky zákazníka jak z hlediska technického, funkčního a architektonického řešení, tak i z hlediska finančních představ a možností. To vyžaduje u některých specifických zakázek i několikeré vzájemné konzultování s řadou variant tak, aby bylo dosaženo optimálního výsledku.
          V praxi se občas setkáváme i se zákazníky, kteří teprve na základě našich dotazů dopracovávají organizační řešení a upřesňují své potřeby a požadavky na prostory a jejich vybavení. Přínos našich otázek a připomínek, které někdy řádně nepřipravený zákazník může dokonce považovat za jakési zbytečné "otravování", nakonec ocení často už při realizaci úprav, ale především při provozu, když je zapotřebí řešit případné organizační změny či modernizaci a rozšíření řady technických vybavení.
          Při zpracování cenové nabídky vycházíme u většiny dodávaných prvků z doporučených cen výrobce, které se snažíme plně respektovat. Cenovou nabídku atypických nábytkových prvků a nestandardních technologických dodávek a montáží předkládáme na základě odborné cenové kalkulace.
          V případě zpracování architektonického návrhu řešení či samostatných dílčích prováděcích projektů, je tato činnost ze strany naší společnosti oceňována podle zásad oceňování projektových prací.

2010 © AZ RedLine s.r.o. Telefon: +420 777 349 567 Elektronická pošta: info@az-redline.cz